Mở Thẻ Ngọc Rồng ( 20k / 1 lượt ạ ) - Hiện còn 500 viên 1 sao

Bạn còn 0 lượt lật hình.

  • Thể Lệ Lượt lật hình gần đây Lịch sử lật